Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

starszy wykładowca 2019-03-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
stanowisko
starszy wykładowca
dziedzina nauki
inżynieria mechaniczna
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
roboty przemysłowe, kinematyka manipulatorów robotów, trajektorii dla robotów przemysłowych
data publikacji
2019-03-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-04-15 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Warunki jakie powinien spełniać Kandydat: 1. ukończone techniczne studia wyższe, 2. posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, specjalność: robotyka lub mechatronika 3. minimum pięcioletni staż dydaktyczny w jednostce naukowo-dydaktycznej o profilu technicznym, 4. posiadać zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzone certyfikatem, 5. doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w języku polskim i angielskim, obejmujące systemy mechatroniczne oraz kinematykę i dynamikę układów mechatronicznych, 6. wygłoszenie otwartego wykładu kwalifikacyjnego, 7. dorobek naukowy w zakresie robotyki, 8. doświadczenie w planowaniu i generowaniu trajektorii dla robotów przemysłowych, 9. doświadczenie w działalności organizacyjnej, 10. doświadczenie w realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, 11. predyspozycje do pracy dydaktycznej Przystępując do konkursu należy dostarczyć: • odpis dyplomu doktorskiego oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, • wykaz dorobku dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego, • opinię o dotychczasowej pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej, • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzone certyfikatem (zgodnie z Uchwałą RW IMiR nr 03/10/2010 z dn. 29.10.2010 r.), • wykaz realizowanych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Dokumenty należy składać w Katedrze Robotyki i Mechatroniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 30, paw. D-1 IV piętro., pok. 414
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików