Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2019-03-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
geodezja i kartografia
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
RTK/RTN GNSS, Pomiary Szczegółowe, pomiary budynków
data publikacji
2019-03-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-04-15 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Dodatkowe wymagania:  tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, preferowane specjalności: geodezyjne pomiary szczegółowe i technologie satelitarne  udokumentowany publikacjami dorobek naukowy oraz praktyczny w zakresie geodezyjnych pomiarów szczegółowych z wykorzystaniem technologii RTK/RTN GNSS, oraz prowadzenie badań w zakresie doskonalenia technologii pomiarowych w czasie rzeczywistym dla obiektów trudnodostępnych  bardzo dobra opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub bardzo dobra ocena okresowa. Wymagane dokumenty 1) podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2) odpisy aktów nadania tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, 3) autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania i osiągnięcia badawcze, dydaktyczne, organizacyjne i dotyczące wykonawstwa geodezyjnego, 4) wykaz opublikowanych prac naukowych, 5) arkusz ostatniej oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy 6) załącznik nr 2 do Pisma Okólnego nr 5/2018 Rektora AGH z dnia 28 listopada 2018 r. 7) Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. odpisy aktów nadania tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, 3. autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania i osiągnięcia badawcze, dydaktyczne, organizacyjne i dotyczące wykonawstwa geodezyjnego, 4. wykaz opublikowanych prac naukowych, 5. arkusz ostatniej oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy, 6. załącznik nr 2 do Pisma Okólnego nr 5/2018 Rektora AGH z dnia 28 listopada 2018 r. 7. oświadczenie o podstawowym miejscu pracy. Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. C-4, I p. pok. 113)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików