Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-04-15 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Nauki Humanistyczne
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
nauczanie języka hiszpańskiego, językoznawstwo
data publikacji
2019-04-15 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-05-15 00:00:00
opis
Warunki przystąpienia do konkursu: 1) tytuł zawodowy magistra filologii hiszpańskiej, 2) doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej na uczelni wyższej. Dodatkowym atutem będzie: 1) plan rozprawy doktorskiej (językoznawstwo), zaawansowanie pracy potwierdzone przez opiekuna naukowego, precyzyjny opis zainteresowań naukowych, 2) uzyskany tytuł magistra drugiego kierunku, 3) znajomość języka specjalistycznego (ekonomicznego i/lub prawniczego). W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie: 1) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych, związanych z działalnością dydaktyczną, naukową i organizacyjną, 2) gotowość do prowadzenia zajęć w języku hiszpańskim i polskim, 3) aktywne uczestnictwo w życiu akademickim i organizacyjnym jednostki, 4) aktywny udział w projektach naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych, 5) rozwój naukowy i publikowanie wyników prowadzonych badań w punktowanych czasopismach o zasięgu krajowym i/lub zagranicznym.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików