Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Lektor 2019-05-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Jednostka organizacyjna
Studium Języków Obcych
stanowisko
Lektor
dziedzina nauki
językoznawstwo
liczba etatów
2
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2019-05-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-06-12 00:00:00
opis
Kierownik Studium Języków Obcych działając na podstawie upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ogłasza KONKURS na dwa stanowiska lektora języka angielskiego Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kandydaci na stanowisko lektora powinni: - posiadać tytuł magistra filologii angielskiej, - posiadać co najmniej pięć lat doświadczenia dydaktycznego w pracy z młodzieżą, - mieć udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka biznesu na wszystkich poziomach zaawansowania, - mieć doświadczenie w sporządzaniu tłumaczeń pisemnych i prowadzeniu tłumaczeń ustnych w zakresie języka ekonomicznego, - władać językiem polskim jako językiem ojczystym lub na poziomie języka ojczystego. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: - podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, - życiorys, - kwestionariusz osobowy (http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/8573/dokumenty_osobowe.html), - odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych, - dokumenty potwierdzające doświadczenie dydaktyczne w pracy z młodzieżą, - ocenę pracy dydaktycznej potwierdzoną przez przełożonych, - oświadczenie o: • spełnieniu wymagań określonych w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce • wyborze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Drukarska 24a, 53-312 Wrocław, pokój 1 tel. 71 3680441). Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 czerwca 2019 roku (w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje dzień dostarczenia przesyłki). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 czerwca 2019.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików