Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-09 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pieknych w Gdańsku
Jednostka organizacyjna
Wydział Rzeźby i Intermediów
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.asp.gda.pl
słowa kluczowe
rzeźba
data publikacji
2019-07-09 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-11 00:00:00
opis
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na kierunku Rzeźba na Wydziale Rzeźby i Intermediów Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1668 tom 1 z późn. zm.), oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015 r., i odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki lub stopnia doktora. 2. Dorobek artystyczny w zakresie rzeźby. 3. Umiejętność pracy zespołowej. 4. Umiejętność samodzielnej organizacji wystaw, warsztatów, plenerów, itd. 5. Znajomość języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu, itp.) Wymagane dokumenty: 1. Podanie do Dziekana Wydziału Rzeźby i Intermediów zawierające zgłoszenie udziału w konkursie. 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra sztuki lub stopnia doktora. 4. Życiorys zawodowy. 5. Spis i dokumentacja fotograficzna dorobku artystycznego w formie papierowej oraz jej cyfrowa wersja. 6. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w wypadku wygrania konkursu. 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej. Termin składania podań upływa upływa 11.09.2019 r. Przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem 13.09.2019 r. Zgłoszenia na konkurs proszę kierować na Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mieszczący się w Gdańsku przy Placu Wałowym 15 - pokój 202 ( tel. 58 305 81 66) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2019 r. Z wyłonioną w konkursie osobą zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę od 01.10.2019 r. na czas określony.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików