Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Instytut Anglistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny Uniwersystet Szczeciński
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
językoznawstwo, literaturoznawstwo
liczba etatów
2
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
adiunkt, filologia angielska, literaturoznawstwo, językoznawstwo
data publikacji
2019-07-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-13 00:00:00
opis
Kryteria: • ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej lub ukończone studia magisterskie na kierunku filologicznym lub pokrewnym (np. językoznawstwo, filmoznawstwo, medioznawstwo, filmoznawstwo, kulturoznawstwo) w kraju anglojęzycznym, • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo, • udokumentowany, znaczący dorobek naukowy, w tym monografia lub publikacje w renomowanych anglojęzycznych czasopismach naukowych, • gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii angielskiej, Global Communication oraz praktycznej nauki języka angielskiego, • gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz co drugi weekend (studia niestacjonarne), • sprecyzowane plany badawcze i publikacyjne, • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B2.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików