Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Morski w Gdyni
Jednostka organizacyjna
Wydział Elektryczny
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
elektronika
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdynia
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://bip.umg.edu.pl/praca/7622
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-11 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym Gdynia, 17.07.2019 r. DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI O G Ł A S Z A K O N K U R S na stanowisko A S Y S T E N T A w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym UMG W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie UMG. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: podanie do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w UMG, jako podstawowym miejscu pracy, w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Termin składania wniosków: 11 września 2019 r. Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego UMG w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256 A, C-257 tel. (58) 55 86 681. Prosimy o umieszczenie na przesłanych dokumentach klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików