Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

starszy wykładowca 2019-07-19 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Jednostka organizacyjna
Instytut Informatyki
stanowisko
starszy wykładowca
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Gliwice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-19 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-17 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie ”Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Śląskiej z dnia z dnia 03.06.2019 roku Kandydat powinien posiadać: • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, • dorobek poświadczony autorstwem artykułów i raportów naukowych, • znajomość zagadnień z obszarów złożoność obliczeniowa, algorytmika itp. • znajomość języków programowania C, C++, C#, Java na poziomie zaawansowanym, • umiejętność modelowania biznesowego / znajomość UML na poziomie zaawansowanym, • znajomość paradygmatów programowania strukturalnego i obiektowego, • znajomość zagadnień z obszaru inżynierii oprogramowania, • znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux Wymagania dodatkowe: • co najmniej 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni technicznej w zakresie programowanie komputerów, inżynieria oprogramowania, zintegrowane systemy zarzadzania przedsiębiorstwami, • co najmniej 15-letnie doświadczenie w zakresie współpracy z przemysłem/biznesem w zakresie realizacji projektów związanych z oprogramowaniem, • dodatkowe wykształcenie z obszaru ekonomia / zarządzanie przedsiębiorstwem, • biegła znajomość języka polskiego potwierdzona świadectwem maturalnym lub innym egzaminem państwowym, • szeroką, dydaktyczną i praktyczną znajomość zagadnień związanych z, procesem wytwarzania systemów informatycznych, • znajomość języka angielskiego. Dla kandydatów, dla których język polski nie jest językiem natywnym, wymagane jest przedstawienie udokumentowanej znajomości języka polskiego. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16, następujących dokumentów: • podanie o zatrudnienie, • kwestionariusz osobowy, • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym, • oświadczenie o czynnej znajomości jednego języka obcego nowożytnego, • biegła znajomość języka polskiego potwierdzona świadectwem maturalnym lub innym egzaminem państwowym, • opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Termin składania dokumentów upływa z dniem 17.08.2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie kandydatów o jego rezultacie odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 17.08.2019 roku.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików