Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-09-09 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczno-Społeczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
psychologia
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Bielsko-Biała
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.ath.bielsko.pl/ogloszenie-konkursowe-08092019-whs-1/
słowa kluczowe
psychologia
data publikacji
2019-09-09 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-10-10 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna MIASTO: Bielsko-Biała STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia DATA OGŁOSZENIA: 09.09.2019 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.10.2019 LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl SŁOWA KLUCZOWE: psychologia OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): O stanowisko adiunkta może ubiegać się osoba spełniająca wymogi odpowiadające następującym kryterium: - posiadająca stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii; - posiadająca dorobek naukowy w zakresie psychologii; - posiadająca doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Wymagane dokumenty: - podanie kandydata skierowane do JM Rektora - życiorys, - dyplom doktora habilitowanego, doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, - opinia dotychczasowego kierownika, - wykaz osiągnięć dydaktycznych, - wykaz osiągnięć naukowych za okres ostatnich 5 lat, - autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, osiągnięcia naukowe kandydata, - opis stopnia zaawansowania rozprawy habilitacyjnej i przewidywany termin jej ukończenia, - oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej. Planowany termin zatrudnienia - 1 listopad 2019. Kandydaci powinni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH (ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała; bud. L, pok. 212-210) w terminie do 10.10.2019 r., e-mail: dwhs@ath.bielsko.pl tel. +48 33/ 8279 236.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików