Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-10-08 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT
Jednostka organizacyjna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.wml.wat.edu.pl
słowa kluczowe
mechatronika, informatyka, komputerowe systemy CAD/CAM, nowoczesne techniki wytwarzania, inżynieria wytwarzania
data publikacji
2019-10-08 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-08 00:00:00
opis
I. Wymagania od kandydatów: • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), • wykształcenie wyższe techniczne, minimum mgr inż., • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym, • co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej technicznej na kierunkach mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria bezpieczeństwa, • doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego, obrabiarek sterowanych numerycznie, aparatury do technologii metalurgii proszków oraz do badań właściwości mechanicznych materiałów, • przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów podstawowych na kierunkach mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria bezpieczeństwa (preferowane przedmioty: Grafika inżynierska, Podstawy CAx, Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Informatyka, Projektowanie procesów technologicznych), • dorobek publikacyjny – co najmniej pięć publikacji w czasopismach z listy B MNiSW, • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem takim jak Solid Edge, Solid Works, Mastercam, Edgecam, MS Access, MS Visual Studio, MathCad, Corel Draw, Microsoft Office, AutoCAD, • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików