Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-10-08 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT
Jednostka organizacyjna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.wml.wat.edu.pl
słowa kluczowe
systemy komputerowe CAD, balistyka wewnętrzna, balistyka zewnętrzna, mechanika
data publikacji
2019-10-08 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-08 00:00:00
opis
I. Wymagania od kandydatów: • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), • wykształcenie minimum mgr inż., • umiejętność posługiwania się komputerowymi systemami wspomagającymi projektowanie CAD, • umiejętność przygotowywania komponentów do elaboracji amunicji do celów laboratoryjnych, • umiejętność obsługi urządzeń badawczo-pomiarowych w balistyce wewnętrznej i zewnętrznej (radar dopplerowski, komora manometryczna, bramki optyczne), • doświadczenie w zakresie badań właściwości materiałów miotających w warunkach pirostatycznych i pirodynamicznych, • przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów podstawowych i specjalistycznych na kierunkach Mechatronika, Lotnictwo i Kosmonautyka, Inżynieria Bezpieczeństwa (Informatyka I, Mechanika II, Grafika Inżynierska, Balistyka Wewnętrzna, Balistyka Zewnętrzna), • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim. IA. Dodatkowymi atutami będą: • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych (kierowanie co najmniej trzema projektami typu RMN), • doświadczenie w prowadzeniu badań z zapłonnikami plazmowymi, • doświadczenie w badaniach poligonowych, • aktualne zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików