Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Lektor 2019-11-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Instytut Filologii i Pedagogiki
stanowisko
Lektor
dziedzina nauki
filologia angielska
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
magister, lektor, język angielski
data publikacji
2019-11-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-12-15 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie (Instytut Filologii i Pedagogiki) MIEJSCE PRACY: Warszawa STANOWISKO: Lektor DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.12.2019 r. SŁOWA KLUCZOWE: magister, lektor, język angielski Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: ➢ Stopień naukowy doktora w zakresie literaturoznawstwa/ językoznawstwa angielskiego lub amerykańskiego bądź tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii angielskiej. ➢ Co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim lub w nauczaniu dorosłych. ➢ Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, udział w konferencjach). ➢ Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku metodyka języka angielskiego. ➢ Gotowość prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. ➢ Gotowość podjęcia współpracy na podstawie umowy zlecenia lub zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę. Kandydat na stanowisko lektora spełniający ww. kryteria powinien przesłać CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji na adres e-mail: kgrzyb@wszechnicapolska.edu.pl.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików