Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-02-26 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Jednostka organizacyjna
Obserwatorium Astronomiczne UW
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Astronomia
liczba etatów
2
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.fuw.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2020-02-26 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-03-29 00:00:00
opis
OTWARCIE KONKURSU: 28.02.2020 Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska typu adiunkt badawczy (ekwiwalent post-doca). Zadania badawcze będą wiązały się z badaniem planet na szerokich orbitach i planet swobodnych z wykorzystaniem mikrosoczewkowania grawitacyjnego, włączając w to analizę istniejących danych satelitarnych i planowanie przyszłych misji kosmicznych. Pytania dotyczące konkursu można przesyłać e-mailowo na hiring@astrouw.edu.pl. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami). Wymagania: - Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii lub pokrewnej dziedziny (zrozumienie zagadnień astronomicznych będzie wymagane). Aplikacje mogą być składane przed obroną pracy doktorskiej, ale w tym przypadku pracę będzie można rozpocząć po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. - Doświadczenie badawcze i międzynarodowe odpowiednie dla stopnia kariery naukowej. Preferowane (ale nie wymagane) będzie doświadczenie w zakresie: mikrosoczewkowania grawitacyjnego, analizy dużych zbiorów danych, aplikowania i prowadzenia obserwacji astronomicznych, szczególnie w dziedzinie optyki adaptatywnej, lub statystyki bayesowskiej. - Dobry dorobek publikacyjny. - Dobre umiejętności programistyczne i wizualizacji danych. Doświadczenie w pracy na systemach operacyjnych Linux lub Mac. - Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików