Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-03-23 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk o Zdrowiu
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauk o zdrowiu
liczba etatów
1
województwo
łódzkie
miasto
Łódź
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.umed.pl/witryny/nauczyciele/Lists/konkursy/DispForm.aspx?ID=145
słowa kluczowe
data publikacji
2020-03-23 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-05-25 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych 1 etat w: Zakładzie Koordynowanej Opieki Katedry Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Opis zadań na stanowisku: 1) realizacja efektów uczenia się z zakresu przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna w podmiocie leczniczym; 2) wspieranie procesów dydaktycznych i organizacyjnych w Zakładzie Koordynowanej Opieki; 3) wspieranie procesów dydaktycznych i organizacyjnych w Zakładzie Koordynowanej Opieki, 4) udział w realizacji projektów naukowych realizowanych w Zakładzie Koordynowanej Opieki; 5) inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki. 2. Wymagania wobec kandydata: 1) czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; 2) wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa; 3) specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego, lub w trakcie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego; 4) znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego; 5) umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem; 6) nauczanie zawodu pielęgniarki oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek; 7) sumienne prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikające z organizacji roku akademickiego, zgodnie z przydziałem godzin dydaktycznych, planem i programem studiów; 8) współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych; 3. Oferujemy: 1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy; 2) wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego; 3) możliwość rozwoju zawodowego; 4) atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy; 5) atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików