Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

wykładowca 2020-04-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Jednostka organizacyjna
Instytut Dowodzenia
stanowisko
wykładowca
dziedzina nauki
zarządzanie i dowodzenie
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.bip.awl.edu.pl/praca-w-akademii/oferty-pracy-dla-nauczycieli
słowa kluczowe
data publikacji
2020-04-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-05-25 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko: wykładowca Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko wykładowca Wymiar etatu: ½ etatu - umowa o pracę. Miejsce wykonywania pracy: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • prowadzenie wykładów i ćwiczeń dowodzenia pododdziałami aeromobilnymi; • przeprowadzenie wykładów i zajęć praktycznych z tematyki zabezpieczenia i wsparcia działań specjalnych; • przeprowadzenie wykładu z tematyki procedur stosowanych przez żołnierzy koalicji w ramach wykonywania zadań mandatowych. Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: • ukończone studia II stopnia; • wielokrotny udział w operacjach bojowych w współczesnych rejonach misji stabilizacyjnych (Irak, Afganistan) bądź konfliktów zbrojnych na stanowisku dowódczym w strukturach jednostki przeznaczonej do realizacji operacji specjalnych; • znajomość zasad planowania zgodną z MDMP; • umiejętność opracowywania dokumentów dowodzenia na szczeblu pododdziału. Mile widziane: dodatkowe kompetencje: • ukończone studia podyplomowe; • doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych kursów obejmujących obszary planowania i realizacji działań bojowych; • ukończone szkolenie SERE poziom B; Termin składania dokumentów: do dnia 25.05.2020 r. do godz. 15.30. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach” Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików