Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

inne 2020-06-03 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
stanowisko
inne
dziedzina nauki
dziedzina nauk społecznych
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
prorektor
data publikacji
2020-06-03 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-06-30 00:00:00
opis
Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 Sekretariat pok. 822, tel./faks 22 624 88 35, tel. 22 656 61 92 e-mail: wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl www.wszechnicapolska.edu.pl INSTYTUCJA: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie MIEJSCE PRACY: Warszawa STANOWISKO: prorektor do spraw organizacji studiów i jakości kształcenia DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk społecznych TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.06.2020 r. SŁOWA KLUCZOWE: prorektor, pedagogika, socjologia, psychologia Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 1. Co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją uczelnianego systemu jakości kształcenia oraz realizacją zasad potwierdzających efekty kształcenia. 2. Doświadczenie w zakresie tworzenia programów kształcenia i nowych kierunków studiów. 3. Niezbędne kwalifikacje do zorganizowania i nadzorowania zdalnego systemu kształcenia. 4. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. 5. Umiejętność pracy w zespole, otwartość na podejmowanie nowych wyzwań i zadań. 6. Dobra znajomość obsługi komputera. 7. Pożądane wykształcenie: pedagog, socjolog, psycholog lub inne wykształcenie poparte doświadczeniem i kwalifikacjami w zakresie zarządzania uczelnią. Kandydat powinien przesłać CV uwzględniające ww. kryteria oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji na adres e-mail: wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików