Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-06-04 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uczelnia Łazarskiego
Jednostka organizacyjna
Wydział Ekonomii i Zarządzania
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
statystyka, ekonometria
data publikacji
2020-06-04 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-06-30 00:00:00
opis
Wymagania: Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien spełniać wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz powinien posiadać: - Znajomość statystyki lub/i ekonometrii potwierdzona publikacjami w krajowych lub/i międzynarodowych czasopismach, - Umiejętność wykorzystania oprogramowania statystycznego/ekonometrycznego, np. Eviews, STATA, gretl. - Umiejętność programowania w jednym z standardowo stosowanych w statystyce języków, np. R, Phyton, MATLAB, GAUSS. - biegłą znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia powinny zawierać: - CV waz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1). - oświadczenie, że Uczelnia Łazarskiego będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w przypadku zatrudnienia. Tryb zgłaszania kandydatur: - dokumenty papierowe w zaklejonej kopercie - z dopiskiem „adiunkt” - należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Dział Spraw Osobowych, pokój nr 205; - dokumenty elektroniczne - z dopiskiem w temacie wiadomości „adiunkt” - należy wysłać na adres poczty elektronicznej: kadry@lazarski.edu.pl . Planowane zatrudnienie: od 01.10.2020 r. Dodatkowe informacje: tel. 22 543 54 70, e-mail: kadry@lazarski.edu.pl
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików