Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-06-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
ekonomia i finanse
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://wre.urk.edu.pl/
słowa kluczowe
data publikacji
2020-06-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-06-30 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Data przyjmowania zgłoszeń: 30.06.2020r. Data rozstrzygnięcia: 10.07.2020r., Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów: 1. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii; 2. Udokumentowana znajomość nowożytnego języka obcego; 3. Dorobek naukowy w zakresie ekonomii na poziomie minimum 40 pkt ( obliczony wg punktacji zamieszczonej w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019r); 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauk ekonomicznych; 5. Umiejętność wykorzystywania narzędzi IT i baz danych statystycznych w pracy naukowej i dydaktyce; 6. Doświadczenie w pracy zespołów badawczych; 7. Predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie ekonomii; Wykaz wymaganych dokumentów: 1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie; 2. CV z aktualną fotografią; 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w tym: - odpis dyplomu ukończenia studiów; - odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora; - dokument potwierdzający znajomość języka obcego. 4. Wykaz publikacji oraz inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej; 5. Kwestionariusz osobowy; 6. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 7. Oświadczenie że „Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem zatrudnienia”; 8. Przedstawienie planu rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata (zamierzenia w zakresie wystąpienia o grant, plan przygotowania publikacji itp.) Zainteresowani proszeni są o złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, pokój 225, Tel. 12 662-44-24. Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odebrać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.z 2018 r., poz. 1668 ze zm).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików