Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor uczelni 2020-07-01 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jednostka organizacyjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
stanowisko
Profesor uczelni
dziedzina nauki
nauki rolnicze dyscyplina - weterynaria
liczba etatów
1
województwo
warmińsko-mazurskie
miasto
Olsztyn
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-stanowisko-profesora-uczelni-grupie-pracownikow-badawczo-dydaktycznych-2
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-01 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-01 00:00:00
opis
-posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w dyscyplinie weterynaria, -udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu chorób ptaków, -dorobek publikacyjny spełniający wymogi określone w Załączniku nr 4 (tabele 5Ai 5B) do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, -doświadczenie w zakresie kierowania projektami badawczymi (kierownik co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych) lub doświadczenie w zakresie realizacji badań za granicą (co najmniej 3-miesięczny staż zagraniczny), -doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu chorób ptaków, -znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików