Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-07-02 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk o Edukacji
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
społeczne
liczba etatów
1
województwo
podlaskie
miasto
Białystok
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://noe.uwb.edu.pl/
słowa kluczowe
Pedagogika, asystent
data publikacji
2020-07-02 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-03 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Historii i Teorii Wychowania Zakład Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 poz. 1668). Wymagania konkursowe: • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie pedagogiki • znajomość języka w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, • biegłe posługiwanie się technologią informatyczną, • znajomość specyfiki kształcenia w szkole wyższej zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego, Wymagane dokumenty: • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, • Kwestionariusz osobowy, • Życiorys naukowy z uwzględnieniem dorobku naukowo-badawczego w zakresie pedagogiki, • Odpis nadania tytułu zawodowego magistra w zakresie pedagogiki, • Oświadczenie o znajomości języka angielskiego lub języka niemieckiego, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, • Oświadczenie o biegłości posługiwania się z technologią informatyczną • Oświadczenie o spełnieniu warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 poz. 1668), • Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 120ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668), • Oświadczenie o znajomości specyfiki kształcenia w szkole wyższej zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego, • dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje/kompetencje, • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) Kandydaci, których oferty nie zostaną zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Termin składania dokumentów upływa dnia 3 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu) Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu nastąpi do dnia 30 września 2020 r. Wymagane dokumenty należy składać w pokoju A1, Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików