Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-09-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jednostka organizacyjna
Wydział Matematyki i Informatyki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
liczba etatów
2
województwo
warmińsko-mazurskie
miasto
Olsztyn
przedział wynagrodzenia
od 3205,- zł do 3705,- zł
Link do strony www
http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-dwa-stanowiska-asystenta-grupie-pracownikow-dydaktycznych-katedrze-metod; http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii/katedra-metod-matematycznych-informatyki-asystent-0
słowa kluczowe
asystent, grupa pracowników dydaktycznych, informatyka techniczna i telekomunikacja
data publikacji
2020-09-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-10-19 00:00:00
opis
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki powinni posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mieć doświadczenie profesjonalne w zakresie tworzenia oprogramowania, umiejętność pracy w zespole, dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców), deklarują chęć rozwoju naukowego. Wymagania dodatkowe do stanowiska 1: znajomość języka Python, wymagania dodatkowe do stanowiska 2: znajomość paradygmatu programowania deklaratywnego, języka PHP, metod zarządzania projektami informatycznymi. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do 19 października 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików