Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-09-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Historycznych
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
dziedzina nauk humanistycznych - archeologia
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=10
słowa kluczowe
archeologia, paleolit, osadnictwo, wykopaliska
data publikacji
2020-09-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-10-18 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra archeologii. 2. Dorobek z zakresu archeologii paleolitu a także ekoarcheologii lub archeologii środowiskowej. 3. Doświadczenie w zakresie: a) archeologii paleolitu ze szczególnym uwzględnieniem osadnictwa w południowej Polsce i osadnictwa kultury magdaleńskiej, b) analizy technologiczno-typologicznej paleolitycznego materiału kamienno-krzemiennego, c) identyfikacji surowców krzemiennych Polski, d) organizacji i prowadzenia archeologicznych badań powierzchniowych i wykopaliskowych na stanowiskach paleolitycznych, e) obsługi tachimetru, lokalizatorów GPS, f) obsługi oprogramowania GIS w zakresie wizualizacji wyników kartowania archeologicznego, g) dokumentacji fotograficznej i rysunkowej zabytków archeologicznych. 4. Udokumentowany dorobek naukowy na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym co najmniej: a) autorstwo/współautorstwo publikacji w wysokoimpaktowych czasopismach naukowych indeksowanych w bazach Scopus i/lub Web of Science), b) czynne uczestnictwo (referaty/postery) w konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce i za granicą, c) współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, d) autorstwo/redakcja monografii naukowych. 5. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym; 7. Udokumentowane pozyskanie funduszy zewnętrznych na badania naukowe i kierowania projektami badawczymi. 8. Wymagane umiejętności: a) obsługa pakietu MS Office, Corel, Agisoft Metashape, QGIS; b) prawo jazdy kat. B; c) pracy w zespole, wysoka kultura osobista; d) promocji badań archeologicznych, np. prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie materiałów promocyjnych, udział w imprezach popularyzujących naukę.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików