Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Asystent badawczo-dydaktyczny 2020-09-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
stanowisko
Asystent badawczo-dydaktyczny
dziedzina nauki
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
liczba etatów
2
województwo
śląskie
miasto
Bielsko-Biała
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.ath.bielsko.pl/ogloszenie-konkursowe-18092020-wimbis-1/
słowa kluczowe
biotechnologia, inżynieria środowiska, nauki techniczne
data publikacji
2020-09-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-10-19 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej MIASTO: Bielsko-Biała STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny (2 stanowiska) DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka DATA OGŁOSZENIA: 18.09.2020 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.10.2020 r. LINK DO STRONY https://www.ath.bielsko.pl/category/konkursy/ SŁOWA KLUCZOWE: nauki techniczne, inżynieria środowiska, biotechnologia OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): O stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może ubiegać się osoba spełniająca wymogi zawarte w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (z późniejszymi zmianami), a w szczególności: (1) będący(-a) absolwentem(-tką) studiów magisterskich kierunków: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Biotechnologia, i pokrewnych (posiadający(-ą) tytuł zawodowy: magister inżynier kierunku Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Biotechnologia i pokrewnych); (2) posiadający(-a) umiejętność i zdolność do prowadzenia badań naukowych w zakresie: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Biotechnologia, i pokrewnych. Przewidywany termin zatrudnienia: 01 listopada 2020 r. Kandydaci powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH (ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała; budynek L, pok. 109), w terminie do 19.10.2020 r., następujące dokumenty: (1) podanie o pracę skierowane do JM Rektora ATH, prof. ATH dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego; (2) życiorys; (3) autoreferat; (4) odpisy dokumentów (lub ich kserokopie) stwierdzających posiadanie tytułów zawodowych; (5) oświadczenie o podjęciu pierwszego miejsca zatrudnienia w ATH; (6) kwestionariusz osobowy; (7) oświadczenie wraz z treścią klauzuli informacyjnej
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików