Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-09-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Elektryczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
automatyka, elektronika i elektrotechnika
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Elektryczny20
słowa kluczowe
energoelektronika, przekształtnik AC/DC, regulacja prądu, zapady i zanik napięcia sieci, wyższe harmoniczne
data publikacji
2020-09-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-10-18 00:00:00
opis
Kandydat realizować będzie zadania badawcze w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt.: „Uniwersalne algorytmy regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC odporne na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej” nr UMO-2018/31/B/ST7/00954. Streszczenie projektu stanowi załącznik do informacji o konkursie. Zakres obowiązków kandydata, zgodnie z wnioskiem o finansowanie projektu obejmuje: • Analizę oraz dekompozycję na składowe symetryczne różnego rodzaju zaburzeń napięcia sieci zasilającej i zakłóceń wprowadzanych przez przekształtniki energoelektroniczne oraz metod ich kompensacji w sieci 3-fazowej 3-przewodowej oraz 4-przewodowej. • Opracowanie i badania symulacyjne (analiza i weryfikacja wyników pracy) nowego uniwersalnego algorytmu regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC 3-fazowych 3-gałęziowych oraz 4-gałęziowych z gałęzią kondensatorową oraz gałęzią aktywną odpornego na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej. • Badania eksperymentalne opracowanego algorytmu na stanowisku laboratoryjnym - analiza i weryfikacja wyników pracy. Od kandydatów wymagane jest: • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego; • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika; • bardzo dobra znajomość języka angielskiego; • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej w zakresie energoelektroniki i teorii sterowania; • znajomość algorytmów regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC; • znajomość zagadnień związanych z zaburzeniami wprowadzanymi do sieci zasilającej przez przekształtniki energoelektroniczne oraz wpływem zaburzeń napięcia sieci elektroenergetycznej na pracę przekształtników energoelektronicznych; • umiejętność wykorzystywania w pracach badawczych nowoczesnych programów symulacyjnych, w tym PLECS, MATLAB Simulink; • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentalnych prac badawczych w obszarze energoelektroniki; • potwierdzona umiejętność przygotowywania publikacji naukowych. Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 234-7615 z dopiskiem "OPUS16 POST-DOC". Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Gmach Elektrotechniki pok. 302, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 234-7469, e-mail: mariusz.malinowski@ee.pw.edu.pl. Na korespondencję bez dopisku "OPUS16 POST-DOC" nie będzie się udzielać odpowiedzi. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.10.2020 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików