Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-09-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jednostka organizacyjna
Wydział Geoinżynierii
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki inżynieryjno-techniczne
liczba etatów
1
województwo
warmińsko-mazurskie
miasto
Olsztyn
przedział wynagrodzenia
5000 PLN
Link do strony www
http://bip.uwm.edu.pl/node/7606
słowa kluczowe
bioinformatyka, badania kwasów nukleinowych, badania polimerów zewnątrzkomórkowych
data publikacji
2020-09-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-10-19 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:  posiadająca dyplom ukończenia studiów II stopnia, jak również osoba, która w momencie aplikowania posiada stopień doktora nie dłużej niż 7 lat,  posiada doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności w badaniu kwasów nukleinowych oraz polimerów zewnątrzkomórkowych oraz umiejętność programowania z wykorzystaniem języka R i Python, znajomość podstaw bioinformatyki,  znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz przygotowanie publikacji naukowej,  umiejętność pracy w zespole. Opis zadań: Udział w międzynarodowym projekcie ,,Integrated system for SImultaneous Recovery of Energy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal watewater’’ w zakresie realizacji następujących zadań: ,,Sludge management with bioproducts and Energy recovery’’, ,,Development of model techniques for metagenomic analysis of the microbial composition of biomass’’, ,,Enhancing biofuel production through combined measures in the wastewater and sludge treatment lines’’, ,,Assessment of the quality and reusability of the generated products’’.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików