Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-10-20 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2020-10-20 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-11-21 00:00:00
opis
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (w grupie pracowników badawczych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie) NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi) Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie UW (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, Monitor UW z 2019 r. poz. 190). Wymagania:  Wykształcenie: co najmniej doktor nauk społecznych w zakresie prawa lub w zakresie nauk o bezpieczeństwie.  Wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europejskiej będzie atutem.  Zainteresowania badawcze i doświadczenie dydaktyczne wokół problematyki prawa międzynarodowego, ochrony praw człowieka, zwalczania handlu ludźmi, polityki migracyjnej, systemu prawnego Unii Europejskiej, w szczególności z zakresu poszanowania godności i równego traktowania.  Doświadczenie w krajowych i międzynarodowych inicjatywach naukowych z obszaru nauk: prawnych, społecznych lub bezpieczeństwa.  Dorobek badawczy, w tym publikacje naukowe i udział w konferencjach z zakresu praw człowieka i bezpieczeństwa będą dodatkowym atutem.  Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie. Zadania:  Prowadzenie samodzielnej działalności naukowej w zakresie handlu ludźmi i pracy przymusowej, migracji, sytuacji cudzoziemców, przemytu ludzi.  Stworzenie systemu gromadzenie wiedzy nt. handlu ludźmi i pracy przymusowej w Polsce i w Europie.  Pisanie wniosków o granty badawcze z zakresu handlu ludźmi, pracy przymusowej, migracji i przemytu ludzi.  Udział w konferencjach i seminariach krajowych i międzynarodowych, przygotowywanie publikacji naukowych.  Wspieranie Kierownika Ośrodka we wszystkich przygotowywanych i podejmowanych inicjatywach naukowych.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików