Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-10-20 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2020-10-20 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-11-21 00:00:00
opis
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (w grupie badawczej – dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie) NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH (Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego) Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie UW (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, Monitor UW z 2019 r. poz. 190). Wymagania:  Wykształcenie; posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (lub w dyscyplinie pokrewnej)  Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka węgierskiego (w mowie i piśmie),  Posiadanie dorobku naukowego w obszarze bezpośrednio związanym z projektem badawczym (na przykład: populizm, skrajna prawica w Europie, polityka ochrony demokracji),  Doświadczenie w realizacji projektów badawczych indywidualnych lub zespołowych; Opis projektu i zadań: Stanowisko postdoc jest częścią międzynarodowego projektu pt.: "Populizm i ochrona demokracji w Europie", finansowanego przez Fundację Carlsberg w ramach programu ‘Challenges for Europe’ (CF20-0008). W projekcie uczestniczy 5 instytucji partnerskich: Uniwersytet w Aarhus, Uniwersytet w Roskilde, Uniwersytet w Lund, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski. Na Uniwersytecie Warszawskim projektem kieruje dr hab. Anna Sroka. Celem projektu jest określenie, w jaki sposób demokracje liberalne mogą reagować na presję wywoływaną przez partie populistyczne w sposób zarówno skuteczny jaki zgodny z zasadami państwa prawa. W projekcie analizowane są prawne, polityczne i społeczno-kulturowe inicjatywy podejmowane wobec partii populistycznych przez podmioty krajowe oraz ponadnarodowe (europejskie). Projekt łączy empiryczne badania wybranych przypadków oraz normatywną analizę zgodności podejmowanych inicjatyw z wartościami liberalno-demokratycznymi. Zadania dla adiunkta badawczego typu postdoc w ramach projektu: - przeprowadzenie analizy empirycznej charakteru i skutków inicjatyw podejmowanych wobec populistów na Węgrzech, a dokładniej zbadanie w jaki sposób instytucje publiczne, partie polityczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także organizacje ponadnarodowe, w tym UE i państwa członkowskie przeciwstawiają się działaniom partii FIDESZ oraz Jobbik; - realizacja prac badawczych zgodnie z wymaganiami projektu; - realizacja prac badawczych poprzez wizyty studyjne oraz online; - udział w spotkaniach, współpraca w ramach zespołu projektowego; - złożenie do publikacji co najmniej 3 artykułów naukowych do renomowanych czasopism naukowych (z listy ministerialnej czasopism, które znajdują się w bazie Scopus i/lub wydawnictw naukowych z II poziomu polskiej listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.). - prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików