Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-10-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
filozofia
liczba etatów
1
województwo
warmińsko-mazurskie
miasto
Olsztyn
przedział wynagrodzenia
4680-4800 PLN
Link do strony www
http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-grupie-pracownikow-badawczo-dydaktycznych-instytucie-3
słowa kluczowe
data publikacji
2020-10-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-11-21 00:00:00
opis
Od Kandydatki/Kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oczekuje się posiadania stopnia doktora w dyscyplinie filozofia, udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim w języku polskim i języku angielskim w zakresie: historii filozofii nowożytnej, estetyki filozoficznej, antropologii kulturowej, etyki medycznej (Medical Ethics), elementów profesjonalizmu w medycynie (Medical Professionalism), antropologii medycznej (Anthropology of Medicine), udokumentowanego odbycia co najmniej trzymiesięcznego zagranicznego stażu dydaktycznego bądź naukowego, udokumentowanej współpracy międzynarodowej, doświadczenia w zarządzaniu procesem dydaktycznym na poziomie szkoły wyższej.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików