Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-25 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Śląska
Jednostka organizacyjna
Wydział Budownictwa
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
inżynieryjno-techniczne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Gliwice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.polsl.pl/wydzialy/rb/Strony/Witamy.aspx
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-25 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-02 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ogłasza konkurs na obsadę stanowiska Asystenta w Katedrze Inżynierii Budowlanej Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2006 roku z późn. zm. Wymagania dodatkowe:  autorstwo lub współautorstwo co najmniej trzech publikacji punktowanych na liście MNiSW, w tym co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie posiadającym Impact Factor oraz co najmniej trzech referatów na konferencjach zagranicznych,  udokumentowany dorobek naukowy co najmniej pięcioma pracami w zakresie nanotechnologii materiałów budowlanych, w szczególności kompozytów cementowych,  co najmniej 3 miesięczny staż zagraniczny w jednostce naukowo-badawczej,  pogłębiona znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą tematyką kompozytów cementowych i nanotechnologii,  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, także w języku angielskim,  biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie – dotyczy obcokrajowców. Zgłoszenie powinno zawierać (2 egzemplarze):  podanie,  kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie Pol. Śl.),  odpisy dyplomów,  życiorys zawodowy oraz odpowiednio informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym a także informację o kierunku swojej dalszej działalności,  oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego,  oświadczenie, że Politechnika Śląska będzie podstawowym miejscem pracy,  opinię przełożonego z poprzedniego miejsca pracy lub jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5 do dnia 2 września 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 9 września 2019 roku. Kandydaci o wynikach zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w ciągu 7 dni.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików