Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

instruktor 2019-07-29 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
stanowisko
instruktor
dziedzina nauki
nauki o zdrowiu
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Bielsko-Biała
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.ath.bielsko.pl/ogloszenie-konkursowe-29072019-wnoz/
słowa kluczowe
nauki o zdrowiu, Pielęgniarstwo, instruktor
data publikacji
2019-07-29 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-03 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Nauk o Zdrowiu MIASTO: Bielsko-Biała STANOWISKO: instruktor DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu DATA OGŁOSZENIA: 29.07.2019r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2019r. LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarstwo OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): O stanowisko instruktora w Katedrze Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH może ubiegać się osoba spełniająca następujące wymagania: 1. Tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. 2. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. 3. Co najmniej roczne zatrudnienie w jednostce ochrony zdrowia. 4. Udokumentowane doskonalenie zawodowe w postaci udziału w szkoleniach, seminariach, kursach, warsztatach. Wymagane dokumenty: 1. Podanie do Jego Magnificencji Rektora ATH 2. Życiorys 3. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu naukowego magistra pielęgniarstwa 4. Oświadczenie o podjęciu pierwszego miejsca zatrudnienia w ATH 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej. Planowane zatrudnienie kandydata nastąpi z dniem 01 października 2019r. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie odpowiednich dokumentów do dnia 03.09.2019r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, budynek L II piętro pok. 208, Tel. 33 82 79 403.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików