Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-05-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Morski w Gdyni
Jednostka organizacyjna
Wydzial Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
informatyka
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdynia
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
wpit.umg.edu.pl
słowa kluczowe
informatyka, technologie mobilne
data publikacji
2019-05-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-30 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie informatyka w zakresie technologii mobilnych i internetowych Do konkursu na stanowisko asystenta mogą przystąpić osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie UMG. Wymagania: 1. dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunkach związanych z dyscypliną informatyka, 2. predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, 3. znajomość języka angielskiego, 4. znajomość technologii mobilnych, umiejętność projektowania i programowania aplikacji mobilnych Wymagane dokumenty: 1. podanie o zatrudnienie w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, 2. życiorys, 3. wypełniony kwestionariusz osobowy, 4. dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych magisterskich, 5. inne informacje (zainteresowania, dodatkowe uprawnienia) Termin składania wniosków: do 30 sierpnia 2019 r. Termin rozstrzygnięcia: 06września 2019 r. Termin zatrudnienia: od 01 października 2019 r. Dokumenty konkursowe należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG, ul. Morska 83, tel. (58) 55 86 620, p.B-428. W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików