Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor uczelni 2019-07-31 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Morski w Gdyni
Jednostka organizacyjna
Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Techniki
stanowisko
Profesor uczelni
dziedzina nauki
dziedzina nauk inżynieryjno technicznych
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdynia
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://bip.umg.edu.pl/praca/7638
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-31 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-02 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie UMG (§ 64). Warunki konkursu: 1. wymagany jest stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna”, 2. zatrudnienie na pełnym etacie w Uczelni, które stanowić będzie pierwsze miejsce pracy. 3. przekazanie pełnych uprawnień dydaktycznych dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie „mechanika i budowa maszyn”. Wymagania szczegółowe: 1. doświadczenie dydaktyczne – minimum 5 lat pracy jako nauczyciel akademicki i możliwość prowadzenia zajęć z teorii i budowy okrętu, wytrzymałości materiałów i modelowania w mechanice. Wymagane dokumenty: - podanie, - życiorys, - kwestionariusz osobowy, - odpis dyplomu doktora habilitowanego, - wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (autoreferat) Termin składania wniosków: 02.09. 2019r. do godz. 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 03.09. 2019r. Informacja Kandydata wyłonionego w postepowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Zatrudnienie przewidywane jest od 1 października 2019r. W ramach zatrudnienia UMG oferuje Pakiet medyczny, Kartę Multisport, świadczenia z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Dokumenty konkursowe należy składać w sekretariacie Katedry Podstaw Techniki UMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58) 5586331 p.A-208
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików