Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-08-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Gdańska
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Inżynieria Lądowa i Transport
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.praca.pg.gda.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-08-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-06 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2018r. o Szkolnictwie Wyższym zmianami). Kandydat powinien posiadać stopień co najmniej mgr inż. nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo i być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.Powinien mieć otwarty przewód doktorski (dyscyplina budownictwo). Powinien posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na kierunku budownictwo, w tym zajęć z zakresu mostów. Kandydat powinien znać przynajmniej jeden program komputerowy do graficznego projektowania typu CAD oraz do analizy konstrukcji metodą elementów skończonych – np. program SOFiSTiK. Kandydat powinien posiadać co najmniej roczne doświadczenie w przeprowadzaniu badań odbiorczych obiektów mostowych.Kandydat powinien potrafić posługiwać się co najmniej jednym językiem programowania. Dokumenty należy złożyć do 06.09.2019 roku w Biurze Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, pok. 156 GG.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików