Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-10-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Jednostka organizacyjna
Zakład Teorii i Historii Sztuki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
sztuki
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Katowice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.asp.katowice.pl/wspolpraca/oferty-pracy-asp/nauczyciele-akademiccy/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-w-zakladzie-teorii-i-historii-sztuki.html
słowa kluczowe
data publikacji
2019-10-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-20 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki. 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) i złożą oświadczenie, że: 1)posiadają kwalifikacje na poziomie doktora nauk humanistycznych, społecznych lub doktora historii sztuki, 2)mają pełną zdolność do czynności prawnych, 3)korzystają z pełni praw publicznych, 4)nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5)nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy, 6)posiadają udokumentowany dorobek artystyczny 2. Wymagane dokumenty: 1)Zgłoszenie udziału w konkursie, 2)CV, 3)Kopia dyplomu - doktora 4)Autoreferat zawierający m.in.: a. wykaz publikacji, nagród, b. wykaz zrealizowanych projektów, c. informację o udziale w konferencjach, sympozjach itp., d. inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji, 5)Opinie, referencje, 6)Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) 7)Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, 8)Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu, 9)Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP w Katowicach. 3. Termin i miejsce składania dokumentów: 20 listopada 2019 r. do godz. 15:00 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, Dział Spraw Pracowniczych, tel. 32 758 77 15 4. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 22 listopada 2019 r. 5. Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony jednego roku. 6. Planowany termin zatrudnienia: 01 grudnia 2019 r. 7. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub podlegają zniszczeniu (po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików