Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-10-28 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
automatyka, elektronika, elektrotechnika
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Mechaniczny-Energetyki-i-Lotnictwa18
słowa kluczowe
elektronika, technika mikroprocesorowa, symulacja układów elektronicznych
data publikacji
2019-10-28 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-25 00:00:00
opis
Od kandydatów wymagane jest: 1) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dyscyplinach automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika; 2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 3) profil naukowy związany ze specjalnością naukową Zakładu, tj. racjonalnym użytkowaniem energii w zakresie: elektroniki, napędu elektrycznego, energoelektroniki, elektroenergetyki; 4) znajomość zagadnień związanych z elektrotechniką, elektroniką i techniką mikroprocesorową; 5) znajomość zagadnień związanych z metodą analizy, modelowania i symulacji układów elektrycznych i elektronicznych w zastosowaniach elektromechanicznych i elektroenergetycznych; 6) umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim; 7) gotowość i umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz prezentowania ich wyników naukowych w formie publikacji; 8) umiejętność prowadzenia prac związanych z rozbudową i użytkowaniem laboratoriów elektronicznych i techniki mikroprocesorowej; 9) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354. Bliższych informacji udziela prof. Tadeusz Skoczkowski, kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, tskocz@itc.pw.edu.pl; tel.: 22 234 5215.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików