Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-06 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=5
słowa kluczowe
adiunkt naukowy, nanostruktury, kropki kwantowe, uczenie maszynowe
data publikacji
2020-07-06 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-31 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: 1. Wymagane: doktorat z fizyki albo ze zbliżonej dziedziny, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat temu (wymóg NCN w procesie rekrutacji na stanowisko typu post-doc, do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie podpisania umowy o pracę będzie spełniać taki warunek.) 2. Wymagane: znaczący i rosnący dorobek publikacyjny z dziedziny fizyki nanostruktur i/lub uczenia maszynowego 3. Wymagane: dobre umiejętności programistyczne 4. Preferowane: doświadczenie w obliczeniach atomistycznych 5. Preferowane: dobra znajomość języka angielskiego 6. Preferowane: doświadczenie w programowaniu równoległym. Kierownik projektu: Michał Zieliński Tytuł projektu: Kwazi-molekuły w drutach kwantowych: atomistyczne obliczenia widm ekscytonów oraz uczenie maszynowe Projekt jest realizowany w ramach programu Opus Narodowego Centrum Nauki. Opis projektu: We intent to formulate theoretical description and perform challenging atomistic calculations of excitons confined in artificial molecular systems formed by quantum dots embedded in semiconductor nanowires. Contrary to real atoms in vacuum, quantum dots in nanowires are surrounded by a complicated multi-million atom crystal environment, rendering modelling of nanowire quantum dots a truly challenging task. Understanding the details of excitonic spectra in nanowire quantum dot molecules is important for potential applications in quantum information and nanophotonics. The goal of the project is to develop theory and run highly demanding atomistic calculation for a family of nanowire-embedded artificial molecules. We will combine machine learning and atomistic approaches to solve the inverse problem of matching quantum dot molecule spectra to its morphology. Zadania badawcze: a. Rozwój metod opartych o uczenie maszynowe i obliczenia atomistyczne, celem badania własności widmowych nanostruktur i rozwiązywania problemów odwrotnych b. Przeprowadzenie masywnie równoległych obliczeń na klastrach komputerowych c. Publikacja wyników badań w recenzowanych czasopismach naukowych. Oferujemy: o Stanowisko pracy w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się młodym zespole badawczym. o Możliwości staży zagranicznych, szkoleń i wyjazdów konferencyjnych. o Współpracę z najlepszymi grupami na świecie zajmującymi się badaniem nanostruktur. o Brak obowiązków dydaktycznych. Kwota wynagrodzenia: 10000/miesiąc brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne). Orientacyjna kwota wynagrodzenia netto 5 800/miesiąc. Okres zatrudnienia: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2020.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików