Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-07-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Jednostka organizacyjna
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
whbz.utp.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-14 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) Kandydat powinien posiadać minimum tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk biotechnologicznych. Wykształcenie powinno być związane z posiadaniem wiedzy i umiejętności z zakresu biotechnologii zwierząt. Kandydat powinien charakteryzować się również predyspozycją do nienormowanego czasu pracy, dyspozycyjności, umiejętnościami dydaktycznymi oraz zdolnością pracy w zespole. Kandydat powinien posiadać umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, z uwzględnieniem nomenklatury zootechnicznej, na poziomie B2. Od kandydata oczekuje się doświadczenia we współpracy międzynarodowej, potwierdzonej formalnie odbytym stażem zagranicznym. Kandydat powinien posiadać udokumentowane kwalifikacje obsługi cytometru przepływowego. Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:  posiadanie minimum tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk biotechnologicznych,  dyplom technika weterynarii  doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych,  udokumentowany udział w szkoleniu z zakresu cytometrii przepływowej. 1) podanie o przyjęcie na stanowisko, 2) cv kandydata, 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 4) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, 5) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami), 6) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata, 7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP danych osobowych.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików