Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-07-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Jednostka organizacyjna
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
whbz.utp.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-14 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) Od kandydata na stanowisko oczekuje się doświadczenia z zakresu chorób, profilaktyki i fizjoterapii zwierząt towarzyszących i/lub egzotycznych, patologii ogólnej zwierząt, diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej oraz zoopsychologii. Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:  posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii i prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,  bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu chorób, profilaktyki i fizjoterapii zwierząt towarzyszących i/lub egzotycznych, patologii ogólnej zwierząt oraz zoopsychologii,  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,  wysoki poziom umiejętności interpersonalnych oraz miękkich, a także komunikacji w środowisku wielokulturowym. - w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 1) podanie o przyjęcie na stanowisko, 2) cv kandydata, 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 4) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, 5) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami), 6) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata, 7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP danych osobowych. Dokumenty należy składać: osobiście lub drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, telefon: + 48 (52) 374-97-15 e-mail: whibz@utp.edu.pl
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików