Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki biologiczne
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=25
słowa kluczowe
biologia molekularna, bioinformatyka, RNASeq, metabolizm tłuszczy roślinnych, Arabidopsis thaliana, Brachypodium distachyon
data publikacji
2020-07-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-20 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: - stopień doktora nauk biologicznych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie) -spełniają warunki określone w sekcji III punkt 4 https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-45_2019.pdf - posiadają znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynnym udziałem w konferencjach naukowych - doświadczenie w zakresie bioinformatyki (analizy na poziomie transkryptomu lub lipidomu) - doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej (klonowanie, system CRISPR/Cas9) i biochemii (izolacja i analiza kwasów tłuszczowych) - doświadczenie laboratoryjne nabyte w innych jednostkach naukowych - znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office - dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca publikowanie prac naukowych oraz staże naukowe w zagranicznych jednostkach badawczych Do zadań należeć będą: prowadzenie hodowli roślin Arabidopsis thaliana oraz Brachypodium distachyon, ich analiza na poziomie transkryptomicznym, edycja genomu za pomocą CRISPR/Cas9, analiza mutantów rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana), jak również izolacja i analiza kwasów tłuszczowych, opracowanie i publikacja otrzymanych wyników, udział w konferencjach. Stanowisko oferowane w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii. Stanowisko finansowane z projektu pod nazwą: Jak zatrzymać tłuszcze w liściach? Rozszyfrowanie zależności pomiędzy akumulacją a degradacją tłuszczy podczas starzenia się liści(NCN: SonataBis-9.) Konkurs nr ICNT/K/1/2020.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików