Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-06-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Leona Koźmińskiego
Jednostka organizacyjna
Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki prawne, prawo
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/praca-i-kariera-w-alk/poszukujemy-pracownika-naukowego/
słowa kluczowe
data publikacji
2020-06-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-09-07 00:00:00
opis
Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko: ADIUNKTA do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa Nr ref.: 05/BSP-NA/20 Zadania realizowane na stanowisku: • prowadzenie prac naukowo - badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym, • uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry, • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry. Wymagania wobec kandydata: • stopień naukowy doktora nauk prawnych, • praca doktorska oraz publikacje z zakresu teorii i filozofii prawa, • mile widziana ukończona aplikacja i zdany prawniczy egzamin zawodowy lub tytuł zawodowy co najmniej licencjata z dziedziny filozofii albo socjologii, • zainteresowania naukowe w zakresie teorii i filozofii prawa, w tym zwłaszcza zasad tworzenia prawa, negocjacji i mediacji, logiki, komparatystyki prawniczej, • silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej, • zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowo-badawczej Katedry oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego, • doświadczenie w projektach badawczych, • mile widziane doświadczenie organizacyjne - funkcje sprawowane w uczelniach wyższych, • mile widziane doświadczenie dydaktyczne, • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego; kompetencje językowe umożliwiające prowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim, • biegła znajomość języka polskiego, • mile widziana znajomość drugiego języka obcego, • komunikatywność, samodzielność myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, • dyspozycyjność. Oferujemy: • umowa o pracę, • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.10.2020 r. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do Pani Prof. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Boncy na adres mailowy: jablonska@kozminski.edu.pl Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem na poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony https://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=512 wraz z klauzulą informacyjną):, do dnia 7.09.2020 roku na adres: Biura Spraw Pracowniczych Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 59 03-301 Warszawa kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl W tytule należy podać nr. ref.: 05/BSP-NA/20. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików