Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Jednostka organizacyjna
Instytut Fizyki Teoretycznej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Nauki fizyczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.fuw.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-09-15 00:00:00
opis
OTWARCIE KONKURSU: 9.07.2020 Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami). Wymagania: Od kandydata oczekujemy znajomości teoretycznych metod kwantowego opisu zderzeń i reakcji chemicznych oraz doświadczenia w wykonywaniu obliczeń używając tych metod lub/oraz znajomości metod obliczeń ab initio struktury elektronowej, takich jak metoda sprzężonych klasterów oraz wieloreferencyjna metoda oddziaływania konfiguracji w zastosowaniu do układów kilku oddziałujących atomów. Oczekujemy również motywacji i samodzielności w rozwiązywaniu problemów naukowych. W ramach projektu kandydat będzie wykonywał obliczenia rozproszeniowe w układach dwu i trójatomowych ważnych z punktu widzenia trwających i przyszłych prac doświadczalnych lub/oraz obliczenia ab initio struktury elektronowej dla stanów podstawowego oraz wzbudzonych dla tych układów. Planowane zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu “Inżynieria kwantowa nowych ultrazimnych złożonych układów molekularnych: od dwuatomowych do wieloatomowych cząsteczek” finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach grantu programu First Team, którego kierownikiem jest dr Michał Tomza. Planowany okres zatrudnienia wynosi 12 miesiące.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików