Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-19 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Częstochowska Wydział Budownictwa
Jednostka organizacyjna
Wydział Budownictwa
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki inżynieryjno-techniczne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Częstochowa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.pcz.pl/pl/konkursy-na-nauczycieli
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-19 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-30 00:00:00
opis
REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Organizacji i Technologii Budownictwa na Wydziale Budownictwa Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową jednostki. Warunki przystąpienia do konkursu: 1. Ukończone studia magisterskie w zakresie budownictwa. 2. Publikacje naukowe w zakresie budownictwa. 3. Ukończone Studium Przygotowania Pedagogicznego. 4. Dobra znajomość języka angielskiego. 5. Dobra znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców). 6. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji Konferencji. 7. Opinia przełożonego (w przypadku kandydata spoza Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej) lub opinia samodzielnego pracownika Wydziału Budownictwa. 8. Gotowość do zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików