Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-19 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Częstochowska Wydział Budownictwa
Jednostka organizacyjna
Wydzial Budownictwa
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki inżynieryjno-techniczne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Częstochowa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.pcz.pl/pl/konkursy-na-nauczycieli
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-19 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-30 00:00:00
opis
REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Konstrukcji Metalowych i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową jednostki. Warunki przystąpienia do konkursu: 1. Ukończone studia magisterskie w zakresie budownictwa. 2. Publikacje naukowe w zakresie budownictwa. 3. Umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania (Mathcad, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, RFEM Dlubal). 4. Znajomość zagadnień z zakresu teorii konstrukcji w budownictwie (np. praca dyplomowa zrealizowana w tym zakresie). 5. Opinia przełożonego (w przypadku kandydata spoza Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej) lub opinia samodzielnego pracownika Wydziału Budownictwa. 6. Dobra znajomość języka angielskiego. 7. Dobra znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców). 8. Gotowość do zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików