Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-12-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=5
słowa kluczowe
nadpromienistość, optyczny zegar atomowy, fizyka atomowa, adiunkt naukowy
data publikacji
2019-12-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-01-18 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: - posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk fizycznych lub z dziedzin pokrewnych, - Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisko musi posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet wskazany siedmioletni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać korzystniejszy sposób wskazania przerw w karierze naukowej. - rosnący dorobek publikacyjny z dziedziny fizyki atomowej. - doświadczenie w pracy z eksperymentami używającymi ultrazimnych atomów lub jonów będzie dodatkowym atutem. Opis zadań: Poszukujemy osoby do pracy w projekcie QuantEra ,,Cavity-Enhanced Quantum Optical Clocks" (Q-Clocks). Projekt Q-Clocks dąży do ustanowienia nowych limitów w kwantowym pomiarze czasu, łącząc najnowocześniejsze optyczne zegary atomowe i skwantowane pole elektromagnetyczne zapewnione przez wnękę optyczną. Celem projektu jest zastosowanie zaawansowanych technik kwantowych do najnowocześniejszych zegarów optycznych, zwiększając ich czułość przy jednoczesnym zachowaniu długich czasów koherencji i najwyższej dokładności. Zastosowane będą trzy systemy atom-wnęka: system z dyspersyjnym nieniszczącym pomiarem kwantowym (QND) przy słabym sprzężeniu, system QND przy silnym, kolektywnym sprzężeniu oraz kwantowe wzmocnienie generacji światła laserowego o wąskiej szerokości widmowej w celu uzyskania ciągłego aktywnego optycznego wzorca częstości. Więcej informacji na stronie www.fizyka.umk.pl/~castle Warunki zatrudnienia: - umowa o pracę cały etat w projekcie na 13 miesięcy (1 marca 2020 - 31 marca 2021) - honorarium 10000 PLN miesięcznie brutto brutto (około 5700 PLN netto), - brak obowiązków dydaktycznych.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików