Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor uczelni 2019-12-13 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
stanowisko
Profesor uczelni
dziedzina nauki
socjologia
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
socjologia małżeństwa i rodziny, socjologia związków intymnych, edukacja seksualna
data publikacji
2019-12-13 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-01-16 00:00:00
opis
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest ukończenie studiów socjologicznych, uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie socjologii małżeństwa i rodziny. Dodatkowymi warunkami są: - doświadczenia dydaktyczne i badawcze w ramach socjologii małżeństwa i rodziny, socjologii związków intymnych, edukacji seksualnej - dorobek naukowy w zakresie tematyki małżeństwa i rodziny (monografie, artykuły – w tym w języku angielskim, raporty badawcze, prowadzenie projektów badawczych); udział w konferencjach z wystąpieniami – w tym zagranicznych - doświadczenia w kształceniu rozwoju młodej kadry (doktoraty-zakończone procedury; udział w komisjach doktorskich i habilitacyjnych) - plany rozwoju działalności naukowo-badawczej w obszarze tematyki dotyczącej małżeństwa i rodziny, związków intymnych, edukacji seksualnej - biegła (w mowie i piśmie) znajomość języka angielskiego Kandydaci poniższe dokumenty: - zgłoszenie do konkursu, - kwestionariusz osobowy, - CV - odpisy dyplomów, - informacja o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej - dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych - oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, udostępniane na stronie internetowej UW - informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ winni składać do dnia 16 stycznia 2020 roku na adres: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa lub w formie plików PDF na adres: isns@isns.uw.edu.pl Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 16 lutego 2020 roku. Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików