Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-12-13 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk społecznych - psychologia
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=31
słowa kluczowe
adiunkt naukowy, psychologia, psycholingwistyka, informatyka
data publikacji
2019-12-13 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-02-28 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: W ramach projektu OPUS: Model Gramatyki Społecznej - analiza mechanizmów i zastosowań oferujemy stanowisko post-doc. Przewidywany czas zatrudnienia 12 miesięcy. Kwota wynagrodzenia 10000 PLN. Możliwia praca zdalna. Osoba ubiegająca się o stanowisko post doc musi spełniać następujące kryteria określane przez Narodowe Centrum Nauki: 1. Osoba uzyskała stopien naukowy doktora nie wczesniej niz 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten moze byc przedłuzony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyzej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub swiadczeniach rehabilitacyjnych w zwiazku z niezdolnoscia do pracy. Dodatkowo do tego okresu mozna doliczyc liczbe miesiecy przebywania na urlopach zwiazanych z opieka i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach okreslonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet - 18 miesiecy za kazde urodzone badz przysposobione dziecko, jezeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. 2. Osoba ciagu ostatnich dwóch lat przed podjeciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o prace w podmiocie, w którym bedzie realizowany projekt badawczy. 3. Osoba w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie bedzie pobierac innego wynagrodzenia ze srodków przyznanych w ramach kosztów bezposrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN. 4. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie bedzie zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o prace, w tym również u pracodawcy z siedziba poza terytorium Polski. Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/395777-pl.pdf Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: - Stopień doktora w zakresie psychologii, lingwistyki, informatyki (inne dziedziny do konsultacji z kierownikiem projektu) - Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - Umiejętność analizy danych sondażowych - Umiejętność obliczania i opisywania wielopoziomowych modeli równań strukturalnych
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików