Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-06-23 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.asp.waw.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2020-06-23 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-24 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wymagane kwalifikacje: - posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w specjalności konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej z oceną celującą  przynajmniej 4-letni staż pracy w wyższym szkolnictwie artystycznym  znajomość technologii malarskiej, doświadczenie w pracy nad kopią malarską  zainteresowania artystyczne, udział w wystawach i projektach badawczych  obsługa komputera : Photoshop, Office, PowerPoint Wymagane dokumenty: - podanie - życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego - odpis dyplomu ukończenia studiów - kwestionariusz osobowy - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Dokumenty przyjmuje: Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 00-379 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 28 .07.2020 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików