Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-06-28 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Wydział Rzeźby
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki piękne i konserwacja
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.asp.waw.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2020-06-28 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-29 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Technik Rzeźbiarskich, w Warsztacie Technik Drewna na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wymagane kwalifikacje: - dyplom magistra sztuki w zakresie rzeźby, - dorobek artystyczny, - doświadczenie w pracy dydaktycznej. Wymagane dokumenty: - zgłoszenie udziału w konkursie, - życiorys, - kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, - odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, - opis dorobku artystycznego (katalogi, fotografie) oraz informacja o dorobku dydaktycznym, - oświadczenie, że ASP w Warszawie, w przypadku wygrania konkursu, będzie podstawowym miejscem zatrudnienia, - oświadczenie o niekaralności, - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, druki dostępne są na stronie internetowej: www.asp.waw.pl (zakładka: Akademia, praca na ASP). Dokumenty przyjmuje: Dziekanat Wydziału Rzeźby, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, 00 – 379 Warszawa tel. 504 085 063, w terminie do dnia 29.07.2020 r. do godz. 14.00 Dokumenty proszę przesyłać w formie elektronicznej (skany) na adres: rzezba@asp.waw.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginału dokumentów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni po upływie terminu zgłoszeń. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów z kandydatami. Akademia nie zapewnia mieszkania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików