Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-10-11 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk społecznych - psychologia
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=31
słowa kluczowe
psychologia, psychologia społeczna, relacje społeczne, narcyzm kolektywny, lojalność grupowa, produktywność, adiunkt naukowy
data publikacji
2019-10-11 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-01-30 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: TEMATYKA Tematyka: ,,Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie? Rola bezpiecznych i defensywnych form identyfikacji z grupą w relacjach wewnątrzgrupowych i realizacji grupowych celów". OCZEKIWANIA WYMAGANE: - aktualna i zaawansowana wiedza w zakresie psychologii społecznej i osobowościowej (ze szczególnym uwzględnieniem psychologii polityki, psychologii środowiskowej i / lub psychologii organizacji) - doświadczenie w projektowaniu i przeprowadzaniu badań empirycznych z uwzględnieniem badań ankietowych i/lub eksperymentalnych prowadzonych w dużej skali) OCZEKIWANIA POŻĄDANE: - doświadczenie w pracy w różnych zespołach badawczych - zaawansowane umiejętności w statystycznej analizie danych - praca w MPlus i R. - doświadczenie wynikające z wiedzy na temat funkcjonowania ,,open science" - doświadczenie w recenzowaniu, pracach edycyjnych, organizacyjnych - doświadczenie w programowaniu - umiejętność posługiwania się eksperymentalnym oprogramowaniem /oprogramowaniem do analiz statystycznych - doświadczenie w aplikowaniu o zewnętrzne fundusze na prowadzenie badań naukowych - adekwatne do etapu kariery naukowej OBOWIĄZKI - organizacja oraz przeprowadzenie badań zgodnie z postanowieniami aplikacji grantowej - przygotowanie artykułów oraz rozpowszechnianie wyników badań projektu poprzez uczestnictwo w istotnych konferencjach krajowych i międzynarodowych - współuczestnictwo w równolegle prowadzonych badaniach, - nadzór i /lub współuczestnictwo w nadzorze nad studentami, jak również młodymi badaczami realizującymi prace w projekcie, - pomoc w poszerzaniu wiedzy wynikającej z prowadzonych badań, zarówno w sferze akademickiej, jak i poza nią poprzez identyfikację i kontakt z odpowiednimi grupami odbiorców - odpowiedzialny sposób prowadzenia badań, jak również realizowanie prac administracyjnych - wykonywanie innych czynności zleconych przez kierowniczkę projektu, bądź też osoby przez nią desygnowane Zatrudnienie w ramach grantu:"Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie? Rola bezpiecznych i defensywnych form identyfikacji z grupą w relacjach wewnątrzgrupowych i realizacji grupowych celów" (nr 2018/29/B/HS6/02826) realizowanego w ramach Konkursu NCN Opus 15
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików