Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Lektor 2020-06-21 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny
stanowisko
Lektor
dziedzina nauki
nie dotyczy
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Katowice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://us.edu.pl/pracownik/oferty-pracy/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich-i-naukowe/
słowa kluczowe
lecteur francophone
data publikacji
2020-06-21 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-20 00:00:00
opis
REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko lektora języka francuskiego w grupie pracowników dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny Adres miejsca pracy: Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego Liczba dostępnych stanowisk:1 Nr ref: 23/2020/NA/WH/ROM Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.). GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka francuskiego jako obcego (konwersacji i języka pisanego) ze studentami uniwersytetu (poziom B1-C2); przygotowanie i przeprowadzenie zaliczeń cząstkowych oraz egzaminów końcowych z nauczanych przedmiotów. 2. udział w organizacji pracy dydaktycznej na rzecz Wydziału Humanistycznego UŚ – udział w zebraniach zwoływanych przez Dyrekcję Filologii Romańskiej, współpraca z innymi nauczycielami współprowadzącymi wymienione przedmioty. 3. organizacja zajęć z języka francuskiego jako obcego (na wszystkich poziomach) w szkołach podstawowych i średnich – placówkach partnerskich Uniwersytetu Śląskiego w ramach promocji języka francuskiego i frankofonii. 4. koordynacja wydarzeń frankofońskich organizowanych w uniwersytecie i udział w nich w celu promowania języka i kultury francuskiej w porozumieniu z Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim, Alliance française, Agence Universitaire de la Francophonie oraz związanych z nimi instytucji, w tym np. dnia nauczyciela języka francuskiego, miesiąca frankofonii, konkursu „Ma thèse en 180 secondes”, Dni Campus France, itd. 5. propagowanie konkursów organizowanych przez Agence Universitaire de la Francophonie. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: 1. dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny), preferowany dyplom uprawniający do nauczania języka francuskiego jako obcego (FLE) 2. język francuski jako język ojczysty 3. mobilność dydaktyczna w regionie Śląska 4. min. 1 rok doświadczenia w nauczaniu języka francuskiego jako obcego w uczelni wyższej/ na studia I lub II stopnia z zakresu nauczania języka francuskiego 5. autorstwo publikacji o charakterze dydaktycznym 6. wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z otoczeniem (poziom min. B1 lub B2) 7. umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi i metod zdalnego nauczania WYMAGANIA DODATKOWE: 1. umiejętność obsługi oprogramowanie biurowego MS Office 2. gotowość do mobilności dydaktycznej (wyjazdy do szkół z regionu Górnego Śląska 3. gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem 4. umiejętność pracy w grupie z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych 5. umiejętność współpracy w zespole 6. samodzielność i dobra organizacja pracy własnej 7. kreatywność, otwartość, dynamizm OFERUJEMY: 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony od 1.101.2020 – 30.09.2021, w wymiarze pełnego etatu, 2. zakwaterowanie, w tym wynikającego z niego koszty, 3. roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 540 godz. (ok. 16 godz. tygodniowo), 4. zadaniowy czas pracy, 5. możliwość rozwoju zawodowego, 6. pakiet świadczeń socjalnych, 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci, 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci, 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. List motywacyjny 2. Życiorys wraz z opisem kariery zawodowej i aktualną fotografią 3. Odpis ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra lub równoważny, FLE) 4. Opis prowadzonych zajęć dydaktycznych, projektów naukowych i/lub organizacyjnych 5. Odpis innych dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje 6. Listy polecające 7. Podpisane oświadczenie RODO dla kandydata HARMONOGRAM KONKURSU: 1. termin składania ofert upływa z dniem: 20 lipca 2020 r. (godz. 23.59) 2. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 20 sierpnia 2020 r. ZGŁOSZENIA: Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: ofertypracy@us.edu.pl Dane osoby odpowiedzialnej: Andrzej Rabsztyn e-mail: andrzej.rabsztyn@us.edu.pl Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików